Tehnilised tingimused siderajatistele

Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused kirjeldavad nõudeid, millega tuleb projekteerimisel arvestada, et tulevikus oleks võimalik operaatorineutraalse kiire interneti võrguga liituda. Tehnilistes tingimustes toome välja liitumispunkti asukoha, trassi võimaliku kulgemise eskiisi, multitorude konfiguratsiooni ning jaotuskappidele, lõpp-punktidele ja servituutidele kehtivad nõuded.

Samuti väljastame tehnilisi tingimusi juba olemasoleva Enefitile kuuluva sidevõrgu ümberehituseks. Tingimustes anname ülevaate ehitustöödeks vajalikest tegevustest ja materjalidest, mille alusel on kliendil võimalik taotleda hinna- ja lepingupakkumist.

NB! Kolmepoolseid lepinguid võrgu püsimise seisukohalt Enefit ei osuta.

Tehniliste tingimuste tellimine

Teenus on mõeldud eelkõige projekteerijatele, kinnisvaraarendajatele või ehitajatele, kes soovivad liituda Enefiti operaatorineutraalse sidevõrguga või juba olemasolevat võrku ümber ehitada.

Tehnilised tingimused väljastab sidevõrgu insener hiljemalt 21 tööpäeva jooksul. Tehnilised tingimused koos arvega edastame meiliaadressilt .

Teenuse hind on 99€. Hind sisaldab käibemaksu.

Main preview